Ga direct naar de inhoud

Pink Pearls Amsterdam

Linkplaza voor lesbische vrouwen in Europa

Kies je taal:

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch

Pink Pearls Magazine Uitgave Nr. 3

Pink Pearls Amsterdam magazine 3 Nederlands

GroenLinks, SP en PVDA geven Roze kleur aan Limburgse Provinciale Statenverkiezingen 2015

Roze Limburg presenteert Regenboogcoalitie

Stichting Roze Limburg grijpt opnieuw verkiezingen aan om in de provincie Limburg meer aandacht te krijgen voor LHBT-beleid. Deze keer zullen de Provinciale Statenverkiezingen roze kleuren. Afgelopen jaar hebben 13 gemeenten in Limburg aangegeven LHBT-beleid te zullen gaan uitvoeren.

~ Door Raymond Hintjes

Nu inmiddels ruim een derde van alle Limburgse gemeenten LHBT-beleid gaan uitvoeren is het de ambitie van de stichting om alle 33 gemeenten in de provincie te laten participeren in LHBT-beleid. Vandaar dat de stichting provinciale partijen met elkaar in contact heeft gebracht met het verzoek gemeenten in onze provincie bij het uitvoeren van LHBT-beleid te ondersteunen. Op lokaal en provinciaal niveau is men het eens dat er vanaf nu ook iets moet gebeuren rondom de schrijnende situatie van de Roze Ouderen in Limburg.

Afgelopen jaar heeft de stichting voor de gemeenteraadsverkiezingen actie gevoerd om de roze stem te mobiliseren. Aan het eind van afgelopen jaar heeft zij de balans opgemaakt. Zij is dan ook trots op de tot nu toe behaalde successen.

In dit nieuwe kalenderjaar wordt een begin gemaakt met de Regenboog Adviesgroep Limburg. Met deze adviesgroep zal de stichting een nauwe samenwerking bevorderen tussen alle gemeenten die LHBT-beleid in onze provincie gaan uitvoeren. Daarnaast zullen maatschappelijke organisaties deelnemen aan deze adviesgroep.

Voor de aankomende provinciale statenverkiezingen hebben GroenLinks Limburg, SP imburg en de PvdA Limburg om deze reden een regenboogcoalitie gevormd. Deze regenboogcoalitie gaat zich de komende maanden inzetten om LHBT-beleid op provinciaal niveau in ontwikkeling te krijgen. Stichting Roze Limburg heeft deze regenboogcoalitie van informatie voorzien.

Het is de wens van de stichting dat ook andere partijen tijdens en na de verkiezingen de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal LHBT-beleid zullen ondersteunen.

Carla Brugman lijst 6 nummer 1  

GroenLinks staat voor diversiteit !

GroenLinks Limburg staat voor diversiteit in Limburg. Helaas kampen LHBT'ers in Limburg nog steeds met discriminatie. GroenLinks vindt dat onacceptabel. Daarom wil GroenLinks dat de provincie meer gaat doen voor LBHT'ers in Limburg.

De provincie Limburg kan de gemeenten in Limburg goed ondersteunen bij het uitvoeren van LHBT-beleid. Zo kan de provincie een coördinerende rol vervullen. Daarmee kunnen gemeenten makkelijk kennis en ervaringen uitwisselen.

Het wordt tijd dat politieke partijen afspraken maken voor LHBT-beleid. In het verleden is er helaas teveel blijven liggen. GroenLinks hoopt van harte dat dit roze stembusakkoord een stap in de goede richting is.

Meer informatie GroenLinks Limburg

 

Daan Prevoo lijst 5 nummer 1

Einde aan ongelijke behandeling!

Discriminatie begint bij onwetendheid. Daarom is het goed dat beleidsmakers en volksvertegenwoordigers zich inzetten voor gelijke behandeling van iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur, ras of seksuele geaardheid. Voor de SP is elk mens gelijkwaardig en doet iedereen volwaardig mee in onze samenleving. We zien helaas nog steeds dat er mensen zijn die hier anders over denken. Mensen worden in elkaar geslagen vanwege hun geaardheid. Leraren worden ontslagen en er zijn nog steeds ambtenaren die weigeren een homohuwelijk te voltrekken. Dit zijn de voorbeelden die regelmatig in het nieuws komen. De ‘stille’ discriminatie en het onzichtbaar buiten sluiten van mensen is echter vele malen groter én pijnlijker. Ook in het buitenland zien we dat mensen vanwege hun geaardheid worden opgejaagd, gevangen gezet en op gruwelijke wijze worden verminkt of zelfs gedood. Er moet een einde komen aan deze ongelijke behandeling!

De SP steunt Roze Limburg en de doelstellingen van het LHBT. Dit past bij ons beeld van een samenleving waarin iedereen mee doet en mee telt! Daarom maakt de SP ook landelijk deel uit van het zogenaamde Roze Stembusakkoord. Samen met een aantal andere partijen werkte de SP mee om vijf belangrijke maatregelen ter bevordering van homo- en transgenderemancipatie te regelen. Zo zijn er regels gekomen waardoor ambtenaren niet langer mogen weigeren een homohuwelijk te sluiten. Dat alle basis- en middelbare scholen verplicht zijn voorlichting te geven over homoseksualiteit en seksualiteit. Daarnaast zijn belangrijke wetten aangepast. Sinds april 2014 is er een wet die de juridische positie van lesbische ouders en hun kinderen heeft verbeterd waardoor lesbische moeders geen dure en ingewikkelde adoptieprocedure hoeven te doorlopen. Scholen in het bijzonder onderwijs, en andere instellingen op godsdienstige grondslag, mogen in hun personeelsbeleid niet meer discrimineren op grond van homoseksualiteit. Vanaf 1 juli afgelopen jaar is het vergemakkelijken van de geslachtswijziging van transgenders van kracht, waardoor transgenders niet meer naar de rechter hoeven en de onvruchtbaarheidseis vervalt.

In de ogen van de SP zijn dat belangrijke stappen vooruit,  maar zijn we er nog lang niet. Ook binnen het provinciale beleid moeten we oog hebben voor de problemen die door ongelijke behandeling worden veroorzaakt. De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor de leefbaarheid in buurten en wijken. Mensen die in de ogen van velen ‘anders zijn’ moeten kunnen rekenen op een veilige leefomgeving. En dan mag het niet uitmaken of je LHBT-er bent , gehandicapt of een ander geloof hebt. Ook op het terrein van de zorg zijn er belangrijke zaken te regelen. Oudere LHBT-ers moeten zich veilig en begrepen voelen. Daarom is het belangrijk dat personeel in de thuiszorg, zorginstellingen en ziekenhuizen goed voorgelicht worden. Ik zie het als mijn taak om er op toe te zien dat we dit ook consequent doen. Het is vooral belangrijk dat we landelijk de zaken beter regelen on ongelijkheid te bestrijden. We denken een tolerant land te zijn, maar nog steeds kunnen mannen niet ongestoord hand-in-hand over straat lopen. Een belangrijke stap is er al gezet. Als álle scholieren voorlichting krijgen kunnen we een nieuwe generatie op laten groeien waarin minder of geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen, op basis van welke voorkeur dan ook.

Daan Prevoo, lijstrekkerSP

Meer informatie SP Limburg

Eric Geurts Lijst 4 nummer 1

Ook wij zijn LHBT-ers

Iedereen is gelijk en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn. De PvdA Limburg accepteert discriminatie, geweld en intimidatie tegen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders niet. De overheid draagt de verantwoordelijkheid voor veilige wijken waar iedereen zonder intimidatie en getreiter van andere buurtbewoners in vrijheid kan leven.

Gelukkig vindt inmiddels 98% van de Nederlanders dat homoseksuelen vrij zijn om te leven zoals zij willen. Ons land is internationaal koploper op de ranglijst van sociale acceptatie van homoseksualiteit. En komt dan ook wereldwijd uit de bus als de plek waar LHBT’s zich het meest op hun gemak voelen. We zijn terecht trots op onze tolerantie en onze gelijke behandeling van homoseksuelen. Maar in dat succes schuilt ook een risico. Namelijk dat we onoplettend, en misschien zelfs een beetje onverschillig zouden kunnen worden. Dat moeten we voorkomen.

Het is namelijk ook een feit dat in ons land en ook in onze provincie nog wekelijks homo gerelateerd geweld plaatsvindt. Dat nog steeds homostellen verhuizen uit woonwijken vanwege pesterijen en bedreigingen door de buurt. En dat er nog steeds jongeren zijn die leven in angst, vanwege hun geaardheid. Iedere samenleving, die gelijke kansen aan al haar burgers wil bieden, zal die gelijke kansen steeds opnieuw moeten bevechten.

Gelijkheid is geen gegeven. Emancipatie vraagt om voortdurend onderhoud. De maatschappij is in voortdurende verandering en dat vraagt ook steeds weer hernieuwd inspanning om te strijden voor emancipatie en gelijkheid.

Daarom is de PvdA-Limburg een medeondertekenaar van het Roze Stembusakkoord.

Met vriendelijke groeten,

Eric Geurts, lijsttrekker van de PvdA Limburg

Meer informatie PVDA Limburg

Wat vind je verderop in deze uitgave?

Voorwoord

Burgemeester op huisbezoek bij Jagershof

Met trots kunnen wij vermelden dat de eigenaren Udo en Ingo van restaurant Jagershof vanmiddag bezoek hebben gehad van de burgemeester Manon Pelzer en wethouder Lia Roefs uit de gemeente Bergen(L). In de gemeente Bergen… » Lees verder

Algemeen

Jehova Getuigen komt met anti - homo filmpje

Toen ik vanochtend mijn facebookpagina bezocht schrok ik van een bericht dat er door de getuigen van Jehova een kort anti-homotekenfilmpje voor jonge kinderen is gepubliceerd.Ik ben opgegroeid binnen de getuigen van Jehovah. Hun officiële… » Lees verder

Interviews

Komen partijen als de PVV werkelijk op voor lhbt-rechten en vrouwenrechten?

Steeds vaker valt me op dat lhbt’ers overwegen om te stemmen op een partij als de PVV omdat ze van mening zijn dat deze partij hun rechten zal beschermen tegen de bedreiging van nieuwkomers die… » Lees verder

Reizen

Niet alleen strippende lesbische vrouwen, genderbenders en feesten.

Zon, zee, strand en heel veel lesbiennes. Ook voor iemand die normaal niet in groepen reist en eigenlijk niet zo’n festivalganger is, zijn de lesbische feesten in Skala Eressos iets dat je gezien moet hebben.… » Lees verder

Uitgaan

Nieuwjaarsparty voor gays, lesbians and friends bij Café Adam and Steve

De organisatie van het nieuwe openminded Café Adam and Steve in Kerkrade organiseert in samenwerking met Pink Pearls Events Limburg en stichting Roze Limburg een nieuwjaarsparty voor gays, lesbians and friends vanaf 18 jaar en… » Lees verder

Naar boven