Ga direct naar de inhoud

Pink Pearls Amsterdam

Linkplaza voor lesbische vrouwen in Europa

Kies je taal:

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch

Pink Pearls Magazine Uitgave Nr. 3

Pink Pearls Amsterdam magazine 3 Nederlands

Boegbeelden lesbische scene Amsterdam betrokken bij schandaal

Vordering Pink Pearls afgewezen, hoger beroep in overweging.

Op 3 december 2010 is op Facebook en Hyves een actiegroep opgericht onder de naam ‘StopnamaakGarbo’ door De Moraalprinsessen’. Deze anonieme groep stelde zich voor als een groep jonge lesbische ondernemers uit Amsterdam die zich ten doel gesteld had Taetske Linting in bescherming te nemen tegen de inbreuk die gemaakt zou zijn op haar handelsnaam Garbo for Women.

~ Door Annelies Hintjes

Technische informatie !

Om de afbeeldingen van dit bewijs goed leesbaar te maken hebben wij deze moeten vergroten. Vandaar dat bij dit verhaal vervorming op deze webpagina kan ontstaan. Wij vinden het belangrijk dat dit verhaal op alle beeldschermen goed te lezen is.Tevens konden wij vanwege de hoeveelheid foto's niet alles op een pagina plaatsen,vandaar verdere verwijzingen naar de andere pagina via links.
Ons excuus hiervoor.

Lees via onderstaande link na het lezen van dit verhaal wat de rol van Taetske Linting de organisator van GarboForWomen  is geweest in deze zaak :

http://pinkpearlsamsterdam.com/nl/magazine/5/garboforwomen

Pink Pearls Amsterdam(voorheen Garbo Amsterdam) wil in dit verhaal stapsgewijs duidelijk maken wat er precies gebeurd is na de lancering van Garbo Amsterdam op 12 september 2010 op Lesbos tijdens het International Eressos Women’s Festival.

Reisorganisatie Travel Women
Tijdens de voor Garbo Amsterdam succesvolle lancering maakte de Griekse organisatie Sappho Women bekend dat Garbo Amsterdam de nieuwe samenwerkingspartner van hen wordt voor het aanbieden van georganiseerde festivalreizen vanuit Nederland. Reisorganisatie Travel Women was aanwezig op het feest en getuige van deze aankondiging, ook al blijft  Marleen Baerveldt beweren Annelies Hintjes en haar organisatie niet te kennen. Travel Women werkte vanaf 2008 samen met Sappho Women in het organiseren van festivalreizen vanuit Nederland, maar verbrak de samenwerking in het voorjaar van 2010. Wat was namelijk gebeurd? Travel Women organiseert sinds 2009 een eigen commercieel programma naast het al 12 jaar bestaande festivalprogramma van Sappho Women. Hiermee wekt Travel Women de indruk bij vrouwen dat zij de organisatie is van het International Eressos Women's Festival. In werkelijkheid investeren ze geen cent in dit festival en rouleren er twee verschillende programma’s op het festival, één van Travel Women en één van Sappho Women. Uiteraard roept dit veel verwarring op.

Het registeren van Garbo domeinnamen door Travel Women
In november 2010 ontdekte Garbo Amsterdam (nu Pink Pearls Amsterdam)  dat er op 2 oktober 2010(dat was daags na onze lancering op Lesbos) tien van de elf reis-domeinnamen van Garbo geregistreerd waren door Travel Women. Ook de elfde naam werd geregistreerd door  Marleen Baerveldt onder   http://whois.domaintools.com/garboforwomen.com. Omdat destijds al duidelijk was dat Garbo Amsterdam verder zou gaan als Pink Pearls Amsterdam heeft Pink Pearls het erbij laten zitten. Wel is Taetkse Linting op de hoogte gebracht van deze registraties van de naam Garbo.(zie hieronder het verhaal Travel Women domeinnaamregistraties foto 1) (zie hieronder het verhaal bij foto 2 bericht van Stopnamaak, veel plezier met uitgaan )(Zie hieronder het verhaal bij foto 3  impressie over de sfeer van de actie)

Zakelijk conflict over gebruik van de naam Garbo
Op 3 december 2010 werd het zakelijk conflict over het gebruik van de Garbo naam aangegrepen door de Moraalprinsessen om de lastercampagne StopnamaakGarbo op te richten. Dit gebeurde naar aanleiding van onjuiste  informatie die door de advocaat van Taetske Linting, Mr. Anneke Bierenbroodspot de wereld in gestuurd is. Mr. Bierenbroodspot en  Taetske Linting hebben zich  aangemeld bij de Moraalprinsessen om hen  negen maanden lang te steunen in de laster en smaad campagne en hen te informeren over details. Onlangs heeft de advocaat op persoonlijke titel  laten weten dat zij deze actie destijds steunde omdat ze volledig op de hoogte was van alle feiten. Momenteel wordt uitgezocht in hoeverre de advocaat en Taetske linting een scheve schaats  hebben gereden, want wie verwacht nu dat een advocaat de rol van informateur op zich neemt om een anonieme groep van, naar nu blijkt, onjuiste informatie te voorzien en persoonlijk deelneemt aan een lastercampagne.

Mede hierdoor dachten vrouwen dat de Moraalprinsessen ageerden tegen de vermeende naamsdiefstal en  het innemen van feestlocatie Strand West. Niets is minder waar want Travel Women had sinds de  lancering op Lesbos maar een doel voor ogen, namelijk Pink Pearls uit de Lesbos markt te houden om hun monopolie positie veilig te stellen. Diezelfde avond heeft Pink Pearls de Moraalprinsessen een mail gestuurd waarop direct antwoord kwam. Vanaf dat moment beschikte Pink Pearls over het IP adres behorende tot  Marleen Baerveldt.

Het verweer van Travel Women over het IP adres
In juni 2011 heeft Pink Pearls voldoende bewijs verzameld naar Travel Women en schakelt een advocaat in om hen aansprakelijk te stellen voor de lastercampagne.
Een van deze bewijzen was het email bericht van De Moraalprinssesen dat verzonden was vanaf de computer van Travel Women op 3 december 2010 naar Annelies Hintjes.
Marleen Baerveldt,die in haar huis gebruikt maakt van een open netwerk, had hier een goede verklaring voor. (lees hieronder het verhaal deze verklaring bij foto 4 de pleitnota van Travel Women)

Beweerd wordt dus dat eenieder die bij Travel Women thuis komt emails kan versturen via een open netwerk. Naar verluidt heeft  Marleen Baerveldt dus onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens van de klanten van Travelwomen te beschermen.

Het optreden van Ruth Dorka en Dorkaband
In mei 2011 boekte Pink Pearls de Dorkaband voor haar maandelijkse vrouwenfeest in de Vrije Val in Amsterdam.
Er werd een afspraak gemaakt dat zowel Pink Pearls als Ruth Dorka vanwege haar aanhang in de lesbische scene dit feest volop zouden promoten.
Ruim twee weken na de aankondiging met flyers via de sociale media Facebook en Hyves merkten wij dat Ruth nog steeds geen  promotie had gemaakt voor haar optreden bij Pink Pearls.
Na Ruth Dorka hierover gemaild te hebben, gaf zij aan met een dilemma te kampen en verwees ons naar de leider van de band. Deze gaf aan dat Ruth onder druk gezet was niet op te treden voor Pink Pearls, omdat zij wellicht voor een lege zaal zou spelen. Ruth en band traden conform afspraak op maar de zaal bleef nagenoeg tijdens het optreden om 20.00 uur leeg.
Na het optreden van de Dorka Band kregen wij de beschikking over een email bericht van 4 pagina's waaruit onder andere bleek dat Marleen Baerveldt van Travel Women en Brenda Oosterbaan van Krijghetvrouwenfeesten geprobeerd hebben via het verspreiden van laster te voorkómen dat Ruth Dorka en band bij Pink Pearls op zouden treden.  In de email aan de Dorkaband ontkennnen  Brenda Oosterbaan en  Marleen Baerveldt opnieuw dat ze Annelies Hintjes kennen,terwijl er al in december 2010 een advocaat was ingeschakeld over de domeinnaam registraties van de Garbo reisnamen die Travel Women gepakt had. Lees ook de opmerking in deze email  over de actiegroep StopnamaakGarbo: 'Er bestaat ook een actiegroep tegen haar. Op Facebook onder de naam stop na-maakgarbo of zoiets'.
Travel Women heeft bij de rechter verklaard dat Ruth Dorka afwezig was toen de band geboekt werd door Pink Pearls. Uit email verkeer tussen Ruth en Pink Pearls blijkt het tegendeel. (zie foto 5 travelwomen over ruth dorka )(foto 6, foto7, foto8, foto9, email onder druk zetten Dorkaband   ) Klik hieronder om naar foto 5 t/m 9 te gaan

http://pinkpearlsamsterdam.com/nl/magazine/5/uitspraaktravelwomen

De rol van Franc Craanen van ZZ/This=Us (voorheen Zij aan Zij magazine )
Sinds januari 2011 is Pink Pearls ook een onderzoek gestart naar het misverstand dat Travel Women de organisatie zou zijn van het International Eresssos Women's Festival. In eerste instantie stuiten wij op een artikel van de Volkskrant, waarin door Zij aan Zij magazine melding gemaakt wordt van Travel Women als zijnde de organisatie van het festival (zie onderstaande link)

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Media/article/detail/353617/2009/09/04/Lesbo-glossy-Zij-aan-Zij-kan-tussen-Linda-en-Opzij.dhtml

Vervolgens wijdde Zij aan Zij magazine in de eerste uitgave van 2011 op pagina 42  een reportage aan Travel Women over Lesbos waarin het festival wordt vermeld maar niet de werkelijke organisatie ervan, Sappho Women. Zie verder het online archief van Zij aan Zij Magazine en de website van Travel Women (het goede leven op lesbos). In  magazine nummer 8 pagina 78 van Zij aan Zij magazine gaat Franc Craanen opnieuw de fout in omdat hij schrijft dat het International Women's Festival tweemaal per jaar wordt gehouden.
Wederom bericht hij over het festival zonder de organisatie Sappho Women te noemen. En dat is slordig en nalatig want Sappho Women is als organisator de enige die haar naam mag verbinden aan het International Eressos Women’s Festival. Al ruim twee jaar laat Travel Women iedereen geloven het festival te organiseren en Franc Craanen houdt deze mythe in stand tegen beter weten in, want in september 2010 en 2011 waren redactiemedewerkers van Zij aan Zij Magazine op Lesbos aanwezig om reportages te maken voor het blad. Sappho Women en Pink Pearls hebben na aanleiding van deze publicaties een verzoek tot rectificatie ingediend bij Franc Craanen. Deze reageerde bij monde van zijn redactie assistente dat Sappho Women slechts medeorganisator zou zijn van het festival. Dit is onacceptabel en getuigt van weinig professionele journalistiek. Marleen Baerveldt en ook Natascha Hassel adverteren in Zij en Zij magazine om hun vakanties naar Lesbos te promoten.
(foto 10 email Zij aan Zij  magazine misleiding artikelen)

Klik hieronder om naar foto 10 t/m 14 te gaan.

http://pinkpearlsamsterdam.com/nl/magazine/5/uitspraaktravelwomendrie

Nadat Franc Craanen eerder openlijk zijn steun had betuigd aan de lastercampagne StopNamaakGarbo van de Moraalprinsessen, sprak hij in januari 2011, voorafgaand aan een  artikel over GarboForWomen, in zijn magazine over de Garbo kaper.Franc schreef in dit verhaal 'Nobody puts the real Garbo in the corner so go and check it out girls' Vrouwen uit de scene wisten wie  bedoeld werd. ( Lees hier via foto 11 artikel zij en zij over de Garbo kaper) Inmiddels kunnen wij iedereen laten weten dat door de vele Garbo domeinregistraties van Travel Women wie de Garbo kaper daadwerkelijk was;  Marleen Baerveldt in eigen persoon.

Niet alleen heeft Zij aan Zij magazine haar lezeressen niet op waarheid berustende reportages voorgeschoteld, maar zowel Pink Pearls als Sappho Women schade berokkend. Een uitgever, hoofdredacteur en voormalig bestuurslid van COC Nederland van een lesbisch magazine met internationale ambities behoort te weten dat de internationale gemeenschap wel degelijk op de hoogte is over wie het festival op Lesbos organiseert. In Nederland verwarring zaaien over de festivalorganisatie is in het kader van internationale doelstellingen niet tactisch,immers;nobody puts the real Sappho organisation in the corner so go and check it out girls !'.Klik  op onderstaande link wie de echte organisatie is.

http://www.sapphowomen.org/

Franc Craanen is  Marleen Baerveldt tot  in de rechtszaal blijven steunen.

Dubieuze rol van stichtingen en organisaties
Irene Hemelaar heeft als voorzitter van Stichting Progay en stichting Ondersteboven een leidende rol gehad in deze lastercampagne. Zowel Stichting Progay, Amsterdam Pride, bestuursleden van het COC, Stichting Ondersteboven, en Irene Hemelaar als privé persoon hebben via Facebook deze lastercampagne gesteund. Doordat zij publieke personen en gerenommeerde organisaties zijn had hun deelname een magneet effect want daarna meldden zich vele vrouwen uit de scene aan en werd de actie van de Moraalprinsessen een succes. Men dacht immers, aldus één van de vrouwen, dat als boegbeelden zich aanmelden bij een actiegroep, dat in het belang is van de hele lesbische gemeenschap. Doordat steeds meer vrouwen zich aanmeldden ontstond een domino effect. Uiteraard heeft Pink Pearls Irene Hemelaar gewezen op haar misstap, maar zij neemt geen verantwoordelijkheid voor haar steun gegeven zonder hoor en wederhoor toe te passen.
De schade voor Pink Pearls en ook voor het positief imago van de hele lesbische gemeenschap is groot. Mevrouw Hemelaar die naast haar bestuursfuncties zelf ook ondernemer is had kunnen weten wat het effect is van een laster en smaad(schrift) campagne via de sociale media en had daarom haar neutrale positie nooit moeten verloochenen door stelling te nemen in een zakelijk conflict dat later aangegrepen werd door een concurrerende ondernemer uit de reiswereld om een vernietigende lastercampagne in gang te zetten.

Natascha Hassel eigenaar van Skytravel24, Sappho Hollidays en voormalig directeur van  Sappho Garden op Lesbos.
Op 28 juni 2011 is op Lesbos, onder de locals, een persbericht verspreid vol laster en smaad door Natascha Hassel eigenaar van Skytravel24. In september 2011 rouleerde dit bericht vol leugens over Sappho Women/Sappho Travel en Pink Pearls nog steeds onder de festivalgangers. Er werd melding gemaakt van de lastercampagne met betrekking tot de naam Garbo . Verder stond er laster en smaad in over de nieuwe naam Pink Pearls Amsterdam en Annelies Hintjes. Pink Pearls kreeg diverse dreigmails afkomstig van IP adres van Skytravel24. Op advies van de politie heeft Pink Pearls naar aanleiding van deze dreigementen een op handen zijnde reis naar het festival op Lesbos moeten annuleren waardoor 21 vrouwen hun reis in het water zagen vallen. Sappho Travel/Sappho Women heeft Natascha Hassel in Griekenland aansprakelijk gesteld over het verspreiden van dit persbericht en deze rechtszaak dient op 16 februari 2012.
Pink Pearls wacht de uitspraak van de Griekse rechter af en zal op basis daarvan al dan niet juridische stappen nemen tegen Natascha Hassel.(Foto 13 Dreigmail lesbische veteranen skala Eressos)(foto 14  persbericht Natascha Hassel over Annelies)(foto 12 lesbische veteranen verwijzen naar Travel Women)
Natascha Hassel is overigens de samenwerkende partner van  Marleen Baerveldt op Lesbos.


Doorstart van Pink Pearls
De actie van de Moraalprinsessen en aanverwanten heeft Pink Pearls met de voorbereiding van de rechtszaak  veel tijd gekost waardoor bedrijfsactiviteiten grotendeels stilgevallen zijn. De weerstand die Pink Pearls ondervonden heeft om haar uit de markt te houden mag eenieder duidelijk zijn.
Taetske Linting, de organisator van GarboForWomen, heeft opzettelijk en hierdoor een groot aandeel gehad in het geheel door de samenwerking met Garbo Amsterdam (Pink Pearls) te ontkennen en haar te betichten van naamsdiefstal. Zij had alles kunnen voorkomen door simpelweg mee te werken aan het gezamenlijk doen uitgaan van een persbericht waarin het einde van de samenwerking aangekondigd werd, zoals haar destijds is voorgesteld via haar advocaat. Hiermee had ze de actie van De Moraalprinsessen kunnen stoppen. Ze koos er echter voor, tegen beter weten in, de Moraalprinsessen hun gang te laten gaan. Pink Pearls heeft haar best gedaan deze situatie binnenskamers op te lossen door Irene Hemelaar en Vera Vergkamp te benaderen voor een oplossing om een imago beschadiging te voorkomen,helaas is men hier niet op ingegaan. Vervolgens restte ons geen andere keuze dan alles openbaar te maken.

COC Nederland is via Vera Bergkamp al eerder in juni 2010 op de hoogte gebracht van de procedure maar ook toen al  voelde Vera er niets voor zich in deze kwestie te mengen. Pink Pearls wil definitief afrekenen met degenen die verantwoordelijk zijn geweest voor het beschadigen van haar imago en het imago van de  lesbische gemeenschap. Annelies Hintjes wil de deur openzetten naar alle lesbische ondernemers, stichtingen en organisaties om vanaf nu geen uitsluiting meer te dulden binnen eigen gelederen. Pink Pearls wil binnenkort een feest organiseren waarbij iedereen welkom is. We tonen hiermee onze bereidheid om samen met anderen eenheid te willen uitstralen om definitief een streep te zetten onder deze episode.Pink Pearls wil geen tweedeling binnen de lesbische gemeenschap en wil opnieuw met Irene Hemelaar,Vera Bergkamp en ook Franc Craanen in gesprek.

Duidelijkheid
Wij hopen met dit verhaal veel verduidelijkt te hebben en voor altijd schoon schip gemaakt te hebben met laster en smaad binnen de lesbische gemeenschap. Deze excessen dienen massaal veroordeeld te worden. Pink Pearls hoopt dan ook dat stichtingen, organisaties en boegbeelden van de Amsterdamse lesbische scene nieuwkomers in de lesbische ondernemersmarkt hun plek gunnen. Anders kunnen wij niet anders dan concluderen dat door de overheid gesubsidieerde stichtingen ons belastinggeld vooral besteden aan het veilig stellen van hun eigen positie en dit staat haaks op de doelstellingen die de overheid beoogt met subsidieverstrekking, namelijk het voeren van een  homo-emancipatiebeleid om gezamenlijk te komen tot volledige integratie van de hele LGBT gemeenschap in de Nederlandse samenleving.
Pink Pearls pakt de draad nadrukkelijk op om door te gaan met het verbinden en zichtbaar maken van de Europese lesbische gemeenschap.
Binnenkort staat ons reisaanbod voor 2012 op onze website. De eerste reis(onder ANVR/SGR garantie voorwaarden) zal in september zijn naar het International Eressos  Women's Festival op Lesbos.  Het online magazine nummer 6 komt binnenkort uit met actuele en interessante interviews en verhalen. Het aantal deelnemers van onze dating site is de afgelopen maanden behoorlijk gegroeid en tot 1 maart 2012 kan iedereen zich nog inschrijven om een jaar lang gratis te daten. De dating site biedt mogelijkheden voor het vinden van een relatie,vriendschap of een reisgenote door heel Europa.
De feesten zijn volop in voorbereiding. Binnenkort volgt hierover meer nieuws via het magazine.
Pink Pearls staat voor zichtbaarheid en verbinding binnen de Europese lesbische scene. Dit wordt bewerkstelligd door samen te werken met iedereen die hetzelfde doel nastreeft. Wij bieden producten en diensten aan lesbische vrouwen op innovatieve wijze en staan open voor leuke ideeën. Pink Pearls is ervan overtuigd dat de lesbische doelgroep gebaat bij is bij een ruime keuzemogelijkheid uit producten, diensten en activiteiten. Dit bevordert groei in deze sector en zorgt voor een aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding. Ondernemers binden op deze manier steeds meer vrouwen aan hun onderneming. De lesbische consument neemt de beslissing bij wie zij willen consumeren.

De uitspraak van het kort geding

Vandaag 20 januari 2012 heeft de rechtbank Utrecht laten weten dat onze vordering tot rectificeren is afgewezen.Aanstaande maandag beschikken wij over de inhoud van het vonnis en na aanleiding hiervan gaan we bekijken of wij in hoger beroep gaan.
 

Lees via onderstaande link de officiële reactie op de uitspraak van het kort geding door Marleen Baerveldt. Ter verdediging geeft ze nu openlijk toe Annelies Hintjes en haar onderneming Pink Pearls Amsterdam wel degelijk te kennen sinds december 2010.Uit de Email van de Dorka Band ontkende zij ook keihard dat er geen geschillen zouden bestaan.Uit haar officiële reactie valt wel degelijk op te maken dat er al sinds december 2010 geschillen waren.

http://www.travelwomen.nl/site/Travel_Women_wint_kort_geding.html

Pink Pearls gaat door met het aanbieden van reizen en laat het graag aan de doelgroep over bij wie ze willen boeken om op vakantie te gaan.

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende keuze moet zijn voor een vergelijk van prijs, kwaliteit  en betrouwbaarheid.

Via Pink Pearls is je aanbetaling bij iedere reis in goede handen, je boekt veilig onder SGR voorwaarden en dit vinden wij heel belangrijk !

Annelies Hintjes

Pink Pearls Amsterdam


    foto 1

  foto 2

  foto 3

  foto 4

Klik op onderstaande link om verder bewijs te lezen.

http://pinkpearlsamsterdam.com/nl/magazine/5/uitspraaktravelwomen

Wat vind je verderop in deze uitgave?

Voorwoord

Burgemeester op huisbezoek bij Jagershof

Met trots kunnen wij vermelden dat de eigenaren Udo en Ingo van restaurant Jagershof vanmiddag bezoek hebben gehad van de burgemeester Manon Pelzer en wethouder Lia Roefs uit de gemeente Bergen(L). In de gemeente Bergen… » Lees verder

Interviews

Komen partijen als de PVV werkelijk op voor lhbt-rechten en vrouwenrechten?

Steeds vaker valt me op dat lhbt’ers overwegen om te stemmen op een partij als de PVV omdat ze van mening zijn dat deze partij hun rechten zal beschermen tegen de bedreiging van nieuwkomers die… » Lees verder

Reizen

Niet alleen strippende lesbische vrouwen, genderbenders en feesten.

Zon, zee, strand en heel veel lesbiennes. Ook voor iemand die normaal niet in groepen reist en eigenlijk niet zo’n festivalganger is, zijn de lesbische feesten in Skala Eressos iets dat je gezien moet hebben.… » Lees verder

Uitgaan

Sjans en Jong & Sweet Parties Kerkrade

Met trots kondigen Pink Pearls Events Limburg en Bar Adam & Steve uit Kerkrade aan dat zij met ingang van 26 maart 2016 een aantal feesten per jaar met verschillende muziekstijlen organiseren. Niet voor niets… » Lees verder

Naar boven